NB udvikler forretningsløsninger der accelererer væksten


Rådgivning

NB hjælper virksomheder med at optimisere, restrukturere og transformere


… og arbejder primært med opgaver der medfører høj grad af forandring


Forandringsomfang


Fokuseret
restrukturering

Fx turnaround

Strategi-
udvikling

Fx markeds-
diversifikation

Fokuseret
optimering

Fx proces-
optimering

Vedvarende
optimering

Fx medarbejder-
træning

Forandringshastighed


Lederskab & forbedring

Frigiv kreativitet og potentiale


 1. Øg tillid
 2. Vær en rollemodel
 3. Bekæmp bureaukrati

Ydelser: Målsætning & planlægning | tankesæt & færdigheder | koordinering & kontrol | ressourceallokering | talentudvikling | netværk | forandringsledelse | driftsoptimering | innovationskultur
Strategi & transformation

Få det til at hænge sammen 1. Stop tidsspildet
 2. Reducer risikoen
 3. Gør testning til en vane

Ydelser: Startup | strategiudvikling | scenarieplanlægning | forretningsmodellering | lean startup | innovation | fusion og opkøb | exit-planlægning
Nye markeder

Gør dine planer køreklare


 1. Øg indsigten
 2. Sikre ressourcerne
 3. Forbedre netværket

Ydelser: Segmentering | udvikling af værditilbud | markedsvælg | positionering | kanalvalg | prissætning | kundetilvækst | branding | markedsføring | salg
Projektledelse

Lever leverancer i tide


 1. Simplificer & fokuser
 2. Sikre engagement
 3. Vær eksentrisk om implementering

Practices: Programformulering og organisering | interessenthåndtering | planlægning | projektledelse | risikovurdering | ressourcestyring | præstationsmåling | kvalitetssikring | kommunikation | afrunding

Nysgerrig efter hvordan et samarbejde kunne se ud?