Ledelse & forandring

Frigør kreativitet og potentiale


 1. Opbyg tillid
 2. Vær en rollemodel
 3. Overvind bureaukratiet

målsætning & planlægning | mindset & opkvalificering | koordinering & kontrol | ressource allokering | talentudvikling | networking | stakeholder management | change management | effektivisering | innovationskultur
Om NB
Strategi & transformation

Få brikkerne til at passe sammen 1. Stop spild af tid
 2. Reducer risici
 3. Gør test til en vane

venture building | opportunity mapping | strategiudvikling | scenarie planlægning | business modellering | lean startup | innovation | m&a | exit planlægning

Gå til marked

Gør dine løse planer klar til handling


 1. Tilegn viden
 2. Rekruter ressourcer
 3. Byg netværk

segmentering | value proposition design | markedsvalg | positionering | kanalvalg | prisfastsættelse | kundetilvækst & fastholdelse | branding | marketing | salg
Programledelse

Lever leverancer til tiden


 1. Simplificer & fokuser
 2. Skab engagement
 3. Tænk eksekvering

programopsætning | stakeholder engagement | planlægning | programledelse | risikostyring | ressourcestyring | præstationsmåling | kvalitetssikring | kommunikation | aflevering